Sulaposten i pdf-format

sp_080916.pdf
sp_220115.pdf

Skatt som svir?

www001_supo1_1_081216.jpg

Politikarane er usamde om kva som svir mest, eigedomsskatten eller kutta ein må til med utan denne ekstra-inntekta. Rådmannen reknar med at Sula kan få inn vel 14 millionar kroner - kva vil dette utgjere for kvar enkelt av oss?

Vil sjå på saka

www001_supo1_1_011216.gif

- Situasjonen med einslege, mindreårige asylsøkjarar har endra seg, sa Sylvi Listhaug. Innvandrings- og integreringsministeren kunne ikkje garantere at Sula får flyktningane vi ventar på, men lovde å sjå på dei økonomiske sidene av saka.

Har snart milliardgjeld

www001_supo1_1_241116.jpg

For fire år sidan (2011) var lånegjelda til Sula 399 millionar. Om fire år (2020) skuldar kommunen vel 1,1 milliardar kroner.

Det ligg an til ein hard debatt når kommunestyret skal få i hamn budsjettet. 

Offensivt Sula-budsjett

www001_supo1_1_171116.jpg

Sula er inne i ein viktig satsings-periode, seier Leon Aurdal. Rådmannen legg opp til å bruke 517,5 millionar kroner neste år, nesten 18 millionar meir enn inntektene. Blir dette året då politikarane seier ja til eigedomsskatt?

Brukar lite på kultur

www001_supo1_1_101116.jpg

Sula kommune brukar 1.020 kulturkroner pr. innbyggjar. Det er 40 prosent under landsgjennomsnittet.

1234...77